O nás

Na vaší straně stojíme již přes 11 let. Nezávisle, profesionálně, férově!

Jako SFORP pomáháme českým domácnostem, firmám a obcím již přes desetiletí. Podívejte se, čím jsme si prošli a co dalšího chystáme, abychom docílili lepšího energetického trhu v České republice.

2013

Založení Students for People

Založení studentského projektu „Students for People“, kdy jsme vymysleli zcela novou platformu „Energetických soutěží“. Cílem tohoto projektu nebylo jen dosáhnout lepších cen pro zákazníky, obecných podmínek a slušného ceníku dalších služeb, nýbrž i ukázat E-aukcím, že je tu někdo, kdo jim vidí pod ruce a následně ukázat zákazníkům, že mají i jinou možnost, než se stát rukojmím zprostředkovatele.

2015

Z živnostenských listů přerod na s.r.o.

Společnost SFORP s.r.o. byla založena v květnu 2015 z důvodu přibývajícího počtu zákazníků a s tím spojené nutné přeorganizování firmy a procesů. Díky této podobě se dostali do společnosti lidé z energetiky, kteří profesně posunuli tuto zcela novou společnost o několik tříd výše.

2017

Upozorňování na nekalé praktiky dodavatelů

Naší prioritou bylo komplexní energetické poradenství a servis, místo dřívějšího zaměření jen na energetické soutěže. Zákazníci totiž nepotřebují levnější eletkřinu a plyn, chtějí od nás komplexní službu.

SFORP s.r.o. se za velmi krátkou dobu stala v očích odborné veřejnosti stabilní společností a synonymem toho, jak má vypadat poradenská společnost, která nemá problém pomoci v případě bezpráví, a to i nad rámec svých běžných povinností. Nadále rozvíjíme pozornost na zlepšování energetického trhu a upozorňujeme na nekalé praktiky dodavatelů.

2019

Získání licence na obchodování s energiemi

Po osmi letech pořádání energetických soutěží a komunikací s většinou firem na českém trhu jsme nicméně dospěli k názoru, že chceme pro naše zákazníky něco víc. Protože i když jsme se pro ně snažili dělat maximum, stále jsme byli jen prostředníci mezi nimi a dodavateli. A po těch osmi letech nás už zkrátka přestalo bavit pořád dokola řešit ty samé problémy.

A tak jsme se rozhodli, že začneme svým zákazníkům dodávat energie přímo my.

Abychom dokázali naplnit svou vizi super kvalitní energetické služby, rozhodli jsme se vyvíjet vlastní software, který nám umožní jednat s klienty jinak než 90 % dodavatelů na trhu a můžeme tak okamžitě reagovat na feedback našich zákazníků a navíc do zákaznické aplikace promítnout veškeré své zkušenosti s energetickým trhem.

2021

Upravili jsme energetický zákon ve prospěch spotřebitelů

Společně s předsedou Senátu PČR se nám podařilo protizákaznickou verzi energetického zákona z Poslanecké sněmovny PČR předělat na verzi, která pomohla milionům odběratelů energií. Co se nám společně povedlo prosadit můžete nalézt zde: https://www.unieodberatelu.cz/co-se-podarilo/

3/2022

Kolaps energetického trhu

Energetický trh se dostal do fáze, kdy dodavatelé energií i výrobci odmítali dodávat energii za smluvenou cenu. Pád řady dodavatelů znamenal nedodržení bilaterálních obchodů a další prohlubování energetické krize.

Zatímco vlády okolních zemí přistoupili k sanaci energetických společností. Český stát a jeho orgány byly při řešení energetické krize spíše pasivní.

S nuceným odchodem Sberbanky se více než 20 dodavatelů ocitlo bez nakoupené elektřiny i zemního plynu. - Tento další (po válce), zcela nečekaný vliv měl dopad i na nás.

S klienty kteří si u nás přáli zůstat jsme uzavřeli nové smlouvy s cenami dle SPOTů. Nakoupit elektřinu opětovně na delší období a zajistit tak odběratelům jistotu stabilních cen bylo na burzách prakticky nemožné.

10/2022

Rozhodnutí nedodávat za sociálně neúnosné ceny

Přes neustálé upozorňování na stav energetického trhu a vývoje cen, kdy se vyplnilo téměř vše co jsme odhadovali a veřejně komunikovali, jsme po zvážení sociálních dopadů extrémně vysokých cen. Doporučili a umožnili klientům bezsankcí okamžitě ukončit smlouvy a přejít na fixované ceny ke konkurenci.

V den těchto doporučení se pohybovala elektřina za 15 tisíc Kč, přičemž odhady cen na nastávající topnou sezonu se blížily i 40 tis. Kč.
Fixace největších dodavatelů byly nabízeny na úrovni 6 500 Kč. Z hlediska sociálních dopadů tedy nebylo o čem přemýšlet.

Necelý týden po našem doporučení, přestali přijímat zákazníky všichni dodavatelé na trhu. Poté se ceny u fixovaných smluv zdvojnásobily.

Přečtěte si otevřený rozhovor, proč jsme se rozhodli doporučit všem svým klientům přechod ke konkurenci.

2023

Založení Unie odběratelů

Unii odběratelů jsme založili jako reakci na absurdní stav, kdy ČR je 4. největším vývozcem elektrické energie v EU, a přesto máme jedny z nejvyšších cen.

Unie odběratelů je spolek, který rád přivítá členy, kteří mohou a chtějí přispět svou částí v přístupu lidí k levným energiím.
Současnost

Komunitní energetika

Rozdíly mezi výrobními a prodejními cenami elektrické energie dostatečně ukazují na potřebu odpoutání odběratelů od nenadálých výkyvů cen na zahraničních burzách a svévoli dodavatelů energií.

Dlouhodobá snaha o zlepšení energetického trhu nás dovedla k výstavbě společných elektráren, kdy odběratelé budou mít jistotu energií přímo od zdrojů za předvídatelné ceny.