Rušení smluv, sankceNa co se často ptáte, rádi odpovídáme

Poslat nový dotaz

Zrušení smlouvy standardním způsobem

Pokud nemáte žádný větší problém a chcete jen ukončit smlouvu se stávajícím dodavatelem energií, použijte tento dokument. Můžete ho samozřejmě použít i pro odstoupení od smlouvy s námi, ačkoliv věříme, že k tomu nebudete mít žádný důvod :-)

Navštívil mě podomní prodejce / uzavřel jsem něco po telefonu - Mám smlouvu s nějakým dodavatelem

Pokud Vás navštívil podomní prodejce a máte podepsanou smlouvu přímo s dodavatelem, je to nejlepší varianta toho, co se mohlo stát.

Od smlouvy můžete odstoupit dle občanského zákoníku, a to do 14 dnů od podpisu smlouvy.

Pokud jste tuto lhůtu promeškali, máte možnost od smlouvy odstoupit dle energetického zákona §11a odst. 3, a to ještě do 15 dnů poté, co nový dodavatel začal dodávat formulář.

Pokud jste ke smlouvě dostali dárky za 1 Kč, tak je možné, že Vás dodavatel vyzve k nějaké platbě. Česká obchodní inspekce v tomto případě radí nic neplatit, celé stanovisko ČOI ze dne 18.7.2017.

Pokud je to možné, odstupte od smlouvy dle občanského zákoníku.

Navštívil mě podomní prodejce / uzavřel jsem něco po telefonu - Mám smlouvu / přihlášku k E-Aukci, Energetické soutěži.

Upřímně, asi nejste v dobré situaci. Podobných případů jsme již pár řešili (sankce od 2 500 Kč do 46 000Kč ) za odběrné místo. Pokud je to možné odstupte od smlouvy dle občanského zákoníku ve lhůtě 14 dnů od podpisu.

Moc se však neradujte, pokud máte ve smlouvě, že plnění nastává okamžikem podpisu či podobně, tak se na to odstoupení nevztahuje.

Doporučujeme se obrátit na někoho kvalifikovaného, zpravidla ne dalšího podomního prodejce, který Vám slíbí cokoliv.

PS: Energetický regulační úřad dosud nemá kompetence zprostředkovatele řešit, proto je zbytečné si chodit stěžovat na ERÚ.

Dostal jsem sankci od původního dodavatele, když jsem odcházel

Zeptejte se obou dodavatelů na průběh změny dodavatele, zajímá Vás zejména jestli původní dodavatel podal u OTE, a.s. zamítnutí změny dodavatele. Pokud ano, požadujte po novém dodavateli Váš souhlas ke krokům vedoucím k vystavení sankce. Pokud jej nepředloží, požadujte úhradu sankce po něm.

Pokud původní dodavatel zamítnutí změny dodavatele nepodal, požadujte storno sankce s odkazem na část prevence v občanském zákoníku. Předpokladem je, že nový dodavatel věděl, že sankci dostanete a vědomě učinil kroky vedoucí k Vašemu poškození. Pokud původní dodavatel změnu dodavatele nezamítl, přestože velmi jednoduše mohl, tak je za ni odpovědný viz § 2903 89/2012 sb..

Někteří dodavatelé mají Váš souhlas ve smlouvě nebo obchodních podmínkách. Pokud je to v obchodních podmínkách, odvolávejte se na nález ústavního soudu ze dne 11.11.2013 sp. zn. I. ÚS 3512/11. Pokud jste VOP podepsali, odvolání na tento nález nemá smysl.

Dostal jsem sankci od původního dodavatele, když jsem podepsal E-aukci, Energetickou soutěž

Viz výše, najděte viníka. Chtějte odškodnění v plné výši. Pokud je pro Vás komplikované informace od dodavatelů získat, obraťte se na Energetický regulační úřad. Zpravidla Vám tyto informace dají na počkání. Pokud nevíte, co dál, kontaktujte nás.

Dostal jsem sankci od firmy, která mi nabízela E-aukci, Energetickou soutěž

Vyhledejte odborníka. Obraťte se na ČOI. Obracet se na Energetický regulační úřad nemá smysl, zprostředkovatelé nespadají do kompetencí Energetického regulačního úřadu.

Stávající dodavatel mi zdražil / změnil obchodní podmínky

Důležitá skutečnost je, zda vám dodavatel energií tuto změnu oznámil předem. Pokud ji dodavatel energií oznámil, můžete podat výpověď nejpozději 10. den před samotnou změnou ceny nebo obchodních podmínek.

Pokud jste tuto lhůtu propásli, jste "v háji". Zpravidla se tato změna oznamuje začátkem prosince, dodavatelé přitom spoléhají na to, že ve vánočním shonu to nebudete řešit a v lednu už je pozdě. Pokud jste 10 denní lhůtu před zdražením nepropásli, použijte formulář "Výpověď smlouvy podle § 11a odst. 3 energetického zákona".

Pokud Vám dodavatel tuto změnu neohlásil, můžete smlouvu vypovědět ještě 3 měsíce poté, co proběhla. Dodavateli energií stačilo, že změnu oznámil na svých webových stránkách, kam pochopitelně nechodíte. Pokud jste změnu zaregistrovali, pošlete stávajícímu dodavateli formulář "Výpověď smlouvy podle § 11a odst. 3 energetického zákona".

Ano, je možné že o změně ceny jste se dozvěděli po více než 3 měsících, protože Vám chodí vyúčtování jen 1x ročně (zdražili v lednu ale vyúčtování přišlo až v srpnu). Nedostali jste žádnou šanci reagovat, ale zákon bohužel hovoří jasně, a to ve prospěch dodavatele.

Smlouvu můžete ukončit jen standardním oznámením o ukončení. Tuto praktiku by měla vyřešit novela Energetického zákona, která nepřipouští, že by dodavatel změnu cen nebo obchodních podmínek neoznámil.

Pan Nacher (ANO) a pan Jurečka (KDU-ČSL) se však snaží pozměňovacími návrhy č. 7101 a 8493 tuto povinnost odstranit.

Volejte Po–Pá 8:00–16:00

728 167 727

Případně vám rádi zavoláme – stačí vyplnit kontaktní formulář.