Zavolejte nám:

+420 728 167 727

E-mail:

info@sforp.cz
přihlášení

Členská sekce:

Poradna - Základy energetiky

Zpět do poradny

Subjekty, se kterými se v energetice můžete setkat

Kdo je to odběratel?

Odběratel elektřiny je osoba či firma, která elektřinu odebírá. Jednoduše řečeno - jste to vy!

Kdo je to dodavatel?

Dodavatel energie je společnost, která nakupuje elektřinu a plyn a následně jí prodává koncovým zákazníkům. Je to tedy ta společnost, od které Vám chodí vyúčtování za energie. Dodavatelů dnes existují stovky a jsou evidovány v databázi Energetického regulačního úřadu.

Čím se jednotliví dodavatelé liší?

Zpravidla to jsou ceny, smluvní a obchodní podmínky, ceníky služeb a kvalita zákaznického servisu. Obchodní strategie každého dodavatele je trochu jiná (někteří se soustředí na větší firmy, zatímco jiní třeba na domácnosti) a stejně se liší jejich přístup k zákazníkům. Někteří se chovají lépe – nemají skryté poplatky, nefixují zákazníky na nesmyslně dlouhé termíny a nehází jim klacky pod nohy, když se rozhodnou smlouvu vypovědět. Jiní využívají různých lákadel (naoko výhodné vstupní bonusy) nebo pro zákazníka špatně pochopitelných poplatků (manipulace měsíčního platu) k tomu, aby ze zákazníka vytáhnuli každý halíř. Nemusíme tedy vysvětlovat, že zákazník by měl svého dodavatele vybírat důsledně a brát ohled nejen na cenu.

Kdo je to distributor?

Ditributor = provozovatel distribuční sítě

Distributora si nevybíráte – je Vám automaticky přidělený v závislosti na tom, kde bydlíte. Distributor vlastní elektrické vedení, kterým se elektřina dostává k zákazníkovi (dráty, transformátory – i Váš elektroměr). Ačkoliv platíte celý účet za elektřinu svému dodavateli, on musí následně tzv. regulovanou část ceny přeposlat distributorovi. Distributor je zároveň ten subjekt, který se stará o případnou opravu elektrického vedení. Pokud by se někde porušily dráty, jeho technici se postarají o jejich opravu.

Co je to Energetický regulační úřad?

Energetický regulační úřad vznikl v roce 2001. Je to státní orgán, který se stará o regulaci trhu – hlídá, že se dodavatelé chovají dle legislativy, reguluje ceny distributorů apod. Sídlo úřadu je v Jihlavě, tedy ve stejném městě, jako naše kancelář. Chodíme tam pravidelně podávat stížnosti na nekalé chování ostatních dodavatelů, takže nás tam dobře znají :-)

Základy fungování trhu

Proč má každý dodavatel jiné ceny?

Dodavatel (obchodník s elektřinou a plynem) může nakupovat elektřinu na třech místech: na burze, od jiných dodavatelů nebo přímo od výrobce (elektrárny). Dodavatel elektřinu nakoupí za určitou částku, tu navýší o svoji marži, a prodává jí dále zákazníkům. Jakou marži si dodavatel následně stanoví záleží na jeho obchodní strategii.

Základní energetické pojmy a jejich význam

Nízký a vysoký tarif

Nízký (NT) a vysoký tarif (VT) jsou pojmy, se kterými se setkáte ve vyúčtování. V nízkém tarifu je elektřina levnější a to, kolik hodin nízkého tarifu máte každý den, se odvíjí od Vaší distribuční sazby.

Distribuční sazba

Distribuční sazba je tarif, podle kterého Vám je účtována cena elektřiny.

Správně nastavená distribuční sazba je základní předpoklad pro to, abyste za elektřinu neplatili víc, než je nutné. Dělíme je na jednotarifové a dvoutarifové. Jednotarifové sazby (D01d a D02d) běží pouze ve vysokém tarifu, zatímco ostatní sazby mají v určitých časech (specifikovaných danou distribuční sazbou) spuštěný nízký tarif, který je levnější. Mezi jednotarifními sazbami (D01d a D02d) můžete libovolně měnit, pokud se ale chcete dostat na sazby s nízkým tarifem, je nutné splnit podmínky dané konkrétní sazbou. Domácnosti a podnikatelské subjekty mohou získat stejný typ distribučních sazeb, jsou ale označovány jinak (D01d u domácností a C01d u podnikatelů).

O konkrétních typech distribučních sazeb si můžete podrobněji přečíst v poradenské sekci "Distribuční sazby".

Stálý měsíční plat

Stálý měsíční plat je poplatek, který platíte pravidelně každý měsíc. Můžete si ho představit jako poplatek za vedení účtu v bance. Není závislý na Vaší spotřebě elektřiny, a protože spadá do tzv. „Neregulované části ceny“, jeho výši určuje Váš dodavatel. To znamená, že změnou dodavatele můžete ovlivnit výši tohoto poplatku.

Regulovaná a neregulovaná část účtů za elektřinu

Neregulovaná část ceny za elektřinu = částka za spotřebovanou energii (ve vysokém a nízkém tarifu) a stálý měsíční plat. Dobrá zpráva je, že výši těchto cen je možné ovlivnit změnou dodavatele.

Regulovaná část ceny za elektřinu = část ceny stanovená Energetickým regulačním úřadem (ERÚ), která se liší podle toho, kdo je Váš distributor. Výši těchto cen nelze ovlivnit změnou dodavatele, proto Vám doporučujeme nad nimi příliš nepřemýšlet. Je to prostě a jednoduše daň za to, že Vám doma funguje elektřina, o jejíž přepravu až k Vám se někdo (distributor) musí starat.

Plán záloh (a proč zálohy nejsou dobrý indikátor toho, jestli máte dobré ceny)

Plán záloh je součástí vyúčtování a ukazuje Vám, kdy budete platit zálohu za elektřinu a v jaké výši. Mnoho lidí si myslí, že dokud na konci roku dostanou zpátky nějaký přeplatek, popř. se jim sníží zálohy, tak mají dobrého dodavatele a vše je v pořádku. To je ale zásadní chyba. Proč zálohy nejsou dobrý indikátor toho, že platíte málo/hodně za elektřinu? Výše záloh se může měnit nejen v závislosti na neregulované, ale i regulované části ceny. Navíc v žádném případě neukazuje, že za elektřinu platíte hodně (nebo málo). Naopak se může stát, že jsou Vaše zálohy nastavené zbytečně vysoké, a i přesto, že se Vám na konci roku vrátí formou přeplatku, bylo by lepší je snížit.