Zavolejte nám:

+420 728 167 727

E-mail:

info@sforp.cz
přihlášení

Členská sekce:

Poradna - Druhy sazeb a jak je získat

Zpět do poradny

Distribuční sazby

Distribuční sazby

Distribuční sazba je tarif, podle kterého Vám je účtována cena elektřiny. O konkrétních typech distribučních sazeb si můžete podrobněji přečíst v sekci "Jakou konkrétní sazbu si vybrat?".

Až 20 % domácností platí za elektřinu více, než musí. Je to právě kvůli špatně nastavené distribuční sazbě. Neděláte tuto chybu i Vy? Správná volba distribuční sazby Vám může ušetřit nemalé peníze. Proto před rozhodnutím, jakou konkrétní sazbu si pro dané odběrné místo zvolíte, nejdříve důkladně zhodnoťte, jak často a pro jaké spotřebiče elektřinu využíváte. Pokud používáte elektřinu k vytápění nebo ohřevu vody, můžete ve správně sazbě získat až 22 hodin levnějšího proudu v nízkém tarifu. Pokud máte naopak zvolenou sazbu např. pro tepelné čerpadlo, ale žádné čerpadlo již nevyužíváte, platíte zbytečně vysoké poplatky za příkon zařízení a je pro Vás vhodnější přejít na některou z běžnějších sazeb (např. D02d).

Jednotarifní vs. dvoutarifní sazby

Rozlišujeme distribuční sazby jednotarifní a dvoutarifní, které se odlišují cenou elektřiny.

U jednotarifní sazby je elektřina odebírána po celý den za stejnou cenu v tzv. vysokém tarifu.

Dvoutarifní sazba rozděluje odběr v průběhu dne do dvou časových úseků, ve kterých je rozdílná cena spotřeby. Vysoký tarif se střídá s nízkým (lidově řečeno „nočním proudem“), který je levnější. Spínání nízkého tarifu se řídí prostřednictvím HDO (hromadného dálkového ovládání).

Jakou konkrétní sazbu si vybrat?

Jste běžná domácnost se standardními spotřebiči?

D01d - Vhodná pro menší domácnosti (1-2 osoby) s nižší spotřebou elektřiny.

D02d Nejrozšířenější sazba, která je určená pro domácnosti se střední spotřebou, - osvětlení, běžné spotřebiče jako je lednička, pračka, televize apod.

Rozdíl mezi D01d a D02d spočívá především v ceně za regulované položky. U sazby D01d je nízká cena za jistič, ale vyšší cena za MWh elektrické energie. Tato sazba se vyplatí pro „šetřílky“, kteří mají velmi malou spotřebu a dražší cenu za jednotku vyváží nízká cena za jistič. U běžné rodiny je však výhodnější zaplatit více za jistič a šetřit na spotřebě.

Máte bojler?

D25d – Pro uplatnění této sazby je vyžadováno, aby byl v domácnosti instalován boiler na elektrický ohřev vody.

Podmínka: Zajistit si technika, který nastaví blokování bojleru v době platnosti vysokého tarifu.

Nízký tarif: 8 hodin denně

D26d – Je vhodná pro domácnosti, které využívají boiler k ohřevu vody i vytápění objektu.

Podmínky: Řádně instalovaný boiler musí mít příkon nejméně 55% z příkonu hlavního jističe a může být nahříván pouze v nízkém tarifu.

Nízký tarif: 8 hodin denně

Vytápíte hybridním elektrickým zařízením?

D35d – Tato sazba se využívá pro objekty vytápěné hybridním elektrickým spotřebičem, který kombinuje akumulační a přímotopný elektrický zdroj.

Podmínky: Řádně instalovaný hybridní spotřebič musí mít příkon alespoň 50% z příkonu hlavního jističe a musí být vypnutý v době vysokého tarifu.

Nízký tarif: 16 hodin denně

Existuje už pouze pro stávající odběratele. Doporučujeme Vám přepočítat spotřebu v sazbě D57d a zvážit volbu této sazby.

Máte elektrický přímotop?

D45d – Je určena pro objekty, které jsou vytápěné převážně elektrickými přímotopy.

Podmínky: Domácnost musí prokázat, že příkon přímotopu je nejméně 40% z příkonu hlavního jističe. Spotřebič musí být opět ve vysokém tarifu blokován.

Nízký tarif: 20 hodin denně

Existuje už pouze pro stávající odběratele, alternativní sazbou je D57d.

Využíváte tepelné čerpadlo?

D55d – Je vhodná pro domácnosti s tepelným čerpadlem.

Podmínky: Výkon řádně instalovaného čerpadla musí pokrývat veškeré tepelné ztráty objektu. Zařízení musí být blokováno v době vysokého tarifu.

Nízký tarif: 22 hodin denně

D56d – Tato distribuční sazba se shoduje se sazbou D55d, liší se pouze v požadavku na příkon čerpadla.

Podmínky: Je třeba prokázat, že výkon tepelného čerpadla pokryje minimálně 60% tepelné ztráty objektu a zajistit blokování v době vysokého tarifu.

Nízký tarif: 22 hodin denně

D57d – Dvoutarifová sazba určená pro vytápění topným elektrickým spotřebičem, hybridním zařízením nebo tepelným čerpadlem. Alternativa pro sazbu D45d.

Podmínky: Celkový příkon všech vytápěcích zařízení musí být alespoň 40% z příkonu hlavního jističe a zařízení musí být ve vysokém tarifu blokována.

Nízký tarif: 20 hodin denně

Máte chatu nebo víkendový dům?

D61d – Sazba určená pro chataře a majitele rekreačních objektů, které jsou využívány především o víkendu.

U této sazby není třeba splňovat žádné podmínky.

Nízký tarif: pátek 12:00 – neděle 22:00

Jak změnit distribuční sazbu?

Změna distribuční sazby

Přechod v rámci jednotarifních sazeb (z D01d na D02d či naopak) je vcelku jednoduchý a rychlý. Stačí zažádat o změnu přímo u dodavatele energie. Pokud se však rozhodnete začít vytápět nebo ohřívat vodu elektřinou a přejít tak na dvoutarifní sazbu, je třeba řešit změnu nejen u dodavatele, ale také provozovatele distribuční soustavy. Pro změnu je třeba předložit revizní zprávu, která dokládá, že daný spotřebič splňuje požadovaný příkon.