Zavolejte nám:

+420 728 167 727

E-mail:

info@sforp.cz
přihlášení

Členská sekce:

Poradna - Druhy distribučních sazeb a jak je získat?

Zpět do poradny

Distribuční sazby

Distribuční sazby

Distribuční sazba je tarif, podle kterého Vám je účtována cena elektřiny. O konkrétních typech distribučních sazeb si můžete podrobněji přečíst v sekci "Jakou konkrétní sazbu si vybrat?".

Až 20 % domácností platí za elektřinu více, než musí. Je to právě kvůli špatně nastavené distribuční sazbě. Neděláte tuto chybu i Vy? Správná volba distribuční sazby Vám může ušetřit nemalé peníze. Proto před rozhodnutím, jakou konkrétní sazbu si pro dané odběrné místo zvolíte, nejdříve důkladně zhodnoťte, jak často a pro jaké spotřebiče elektřinu využíváte. Pokud používáte elektřinu k vytápění nebo ohřevu vody, můžete ve správně sazbě získat až 22 hodin levnějšího proudu v nízkém tarifu. Pokud máte naopak zvolenou sazbu např. pro tepelné čerpadlo, ale žádné čerpadlo již nevyužíváte, platíte zbytečně vysoké poplatky za příkon zařízení a je pro Vás vhodnější přejít na některou z běžnějších sazeb (např. D02d).

Kdy se u mě doma spouští nízký tarif?

Spínání nízkého tarifu na distribučním území E.ON

Spínání nízkého tarifu na distribučním území ČEZ

Spínání nízkého tarifu na distribučním území PRE

Jednotarifní vs. dvoutarifní sazby

Rozlišujeme distribuční sazby jednotarifní a dvoutarifní, které se odlišují cenou elektřiny.

U jednotarifní sazby je elektřina odebírána po celý den za stejnou cenu v tzv. vysokém tarifu.

Dvoutarifní sazba rozděluje odběr v průběhu dne do dvou časových úseků, ve kterých je rozdílná cena spotřeby. Vysoký tarif se střídá s nízkým (lidově řečeno „nočním proudem“), který je levnější. Spínání nízkého tarifu se řídí prostřednictvím HDO (hromadného dálkového ovládání).

Jakou konkrétní sazbu si vybrat?

Jste běžná domácnost se standardními spotřebiči?

D01d - Vhodná pro menší domácnosti (1-2 osoby) s nižší spotřebou elektřiny.

D02d Nejrozšířenější sazba, která je určená pro domácnosti se střední spotřebou, - osvětlení, běžné spotřebiče jako je lednička, pračka, televize apod.

Rozdíl mezi D01d a D02d spočívá především v ceně za regulované položky. U sazby D01d je nízká cena za jistič, ale vyšší cena za MWh elektrické energie. Tato sazba se vyplatí pro „šetřílky“, kteří mají velmi malou spotřebu a dražší cenu za jednotku vyváží nízká cena za jistič. U běžné rodiny je však výhodnější zaplatit více za jistič a šetřit na spotřebě.

Máte bojler nebo akumulační kamna?

D25d – Pro uplatnění této sazby je vyžadováno, aby byl v domácnosti instalován boiler na elektrický ohřev vody.

Podmínka: Zajistit si technika, který nastaví blokování bojleru v době platnosti vysokého tarifu.

Nízký tarif: 8 hodin denně

D26d – Je vhodná pro domácnosti, které využívají akumulační kamna k vytápění objektu.

Podmínky: Řádně instalovaný boiler musí mít příkon nejméně 55% z příkonu hlavního jističe a může být nahříván pouze v nízkém tarifu.

Nízký tarif: 8 hodin denně

Vytápíte hybridním elektrickým zařízením?

D35d – Tato sazba se využívá pro objekty vytápěné hybridním elektrickým spotřebičem, který kombinuje akumulační a přímotopný elektrický zdroj.

Podmínky: Řádně instalovaný hybridní spotřebič musí mít příkon alespoň 50% z příkonu hlavního jističe a musí být vypnutý v době vysokého tarifu.

Nízký tarif: 16 hodin denně

Existuje už pouze pro stávající odběratele. Doporučujeme Vám přepočítat spotřebu v sazbě D57d a zvážit volbu této sazby.

Máte elektrický přímotop?

D45d – Je určena pro objekty, které jsou vytápěné převážně elektrickými přímotopy.

Podmínky: Domácnost musí prokázat, že příkon přímotopu je nejméně 40% z příkonu hlavního jističe. Spotřebič musí být opět ve vysokém tarifu blokován.

Nízký tarif: 20 hodin denně

Existuje už pouze pro stávající odběratele, alternativní sazbou je D57d.

Využíváte tepelné čerpadlo?

D55d – Je vhodná pro domácnosti s tepelným čerpadlem.

Podmínky: Výkon řádně instalovaného čerpadla musí pokrývat veškeré tepelné ztráty objektu. Zařízení musí být blokováno v době vysokého tarifu.

Nízký tarif: 22 hodin denně

D56d – Tato distribuční sazba se shoduje se sazbou D55d, liší se pouze v požadavku na příkon čerpadla.

Podmínky: Je třeba prokázat, že výkon tepelného čerpadla pokryje minimálně 60% tepelné ztráty objektu a zajistit blokování v době vysokého tarifu.

Nízký tarif: 22 hodin denně

D57d – Dvoutarifová sazba určená pro vytápění topným elektrickým spotřebičem, hybridním zařízením nebo tepelným čerpadlem. Alternativa pro sazbu D45d.

Podmínky: Celkový příkon všech vytápěcích zařízení musí být alespoň 40% z příkonu hlavního jističe a zařízení musí být ve vysokém tarifu blokována.

Nízký tarif: 20 hodin denně

Máte chatu nebo víkendový dům?

D61d – Sazba určená pro chataře a majitele rekreačních objektů, které jsou využívány především o víkendu.

U této sazby není třeba splňovat žádné podmínky.

Nízký tarif: pátek 12:00 – neděle 22:00

Jak změnit distribuční sazbu?

Změna distribuční sazby

Přechod v rámci jednotarifních sazeb (z D01d na D02d či naopak) je vcelku jednoduchý a rychlý. Stačí zažádat o změnu přímo u dodavatele energie. Pokud se však rozhodnete začít vytápět nebo ohřívat vodu elektřinou a přejít tak na dvoutarifní sazbu, je třeba řešit změnu nejen u dodavatele, ale také provozovatele distribuční soustavy. Pro změnu je třeba předložit revizní zprávu, která dokládá, že daný spotřebič splňuje požadovaný příkon.