Přepis plynu na nového odběratele

Zařídíme za vás převod zemního plynu na nového odběratele – rychle, profesionálně, online. Vyhnete se tak zbytečnému papírování, pochůzkám, ale i potenciálním rizikům, která jsou s přepisem odběrného místa spojena.

Za jakých okolností dochází k přepisu plynu

Přepis zemního plynu se provádí v situaci, kdy odběratel ztratí vztah k příslušné nemovitosti. Typicky je to prodej či pronájem. Naše společnost SFORP zajišťuje převod plynu v celé ČR, tedy na distribučních území všech společností: Gasnet, E.ON – EG.D i Pražská plynárenská.

Jaké problémy mohou při převodu plynu nastat

Přepis zemního plynu není jen o jedné straně. Odběratel i dodavatel si teoreticky mohou uškodit – proto je lepší, když spolu obě strany spolupracují. V opačném případě může dojít třeba i k těmto komplikacím:

  • Původní odběratel může „svůj“ odběr odhlásit a novému odběrateli to neříct. To může v extrémních případech vést až k odpojení měřidel.
  • Nový odběratel může podepsat smlouvu s novým dodavatelem bez ohledu na smluvní vztah původního odběratele. Tím ovšem původního odběratele vystavuje riziku smluvní pokuty.

Přepis plynu na nového odběratele vyřídíme za vás

Nemáte čas studovat smlouvy a nechcete při převodu odběrného místa udělat zbytečnou chybu? Nechte to na nás! Ve společnosti SFORP už od roku 2013 stojíme na straně zákazníků ve světě energií a rádi pomůžeme i vám.

Ukončíme smlouvu za původního odběratele tak, aby nedostal smluvní sankci. Vyřídíme veškerou administrativu za odběratele nového, včetně vytvoření smlouvy o připojení k distribuční soustavě. Tím bude dodávka do odběrného místa plynule navázána a nevznikne neoprávněný odběr či jiná komplikace. Doložením dokumentů a elektronického podpisu smlouvy přes e-mail pro vás celá administrativa končí.

Jak přepis plynu probíhá a co všechno budeme potřebovat

Ke kompletnímu a rychlému vyřízení přepisu budeme potřebovat následující dokumenty:

  • Kupní smlouvu nebo výpis z katastru nemovitostí (pokud je změna vlastníka již zapsána), případně nájemní smlouvu (ale i darovací apod.)
  • Předávací protokol se stavy plynoměru k určitému dni.
  • Celé vyúčtování daných odběrných míst od původního odběratele.
  • Dokument potvrzující ukončení nájemního vztahu (v případě končícího nájmu).

Po zaslání těchto dokumentů vás budeme kontaktovat a doladíme případné poslední drobnosti. Následně přichystáme smlouvu k elektronickému podpisu a zároveň zašleme plnou moc pro původního odběratele. Na základě plné moci od původního odběratele za něho ukončíme smlouvu.

Jak dlouho trvá přepis zemního plynu

Převod plynu do velké míry záleží na vstřícnosti a rychlé reakci původního dodavatele. Pokud je slušný a reaguje pružně, je pro nás přepis zrealizovatelný do 14 dnů.

Volejte Po–Pá 8:00–16:00

728 167 727

Případně vám rádi zavoláme – stačí vyplnit kontaktní formulář.