Vážení zákazníci,

nejprve bychom Vám chtěli poděkovat za projevenou důvěru, kterou jste do nás vložili v nelehkém světe energií a také za Váš čas, který věnujete přečtení tohoto důležitého emailu. Děkujeme!

Jak již jistě víte, naše společnost Sforp s dodávkami energií končí. I přes veškeré úsilí, které jsme za poslední rok vynaložili, tak i nás „dohnala“ současná velice složitá situace, přestože jsme na krizi byli z počátku dobře připraveni.

Když jsme s podnikáním v roce 2013 začínali (nejprve jako poradenská firma v oblasti energií), měli jsme v podstatě jednoduchou vizi. A to zlepšit situaci na českém energetickém trhu. Ochránit zákazníky před chováním takzvaných energošmejdů, pomoci jim se vyvázat ze sankcí, které jim hrozili od jejich dodavatelů, ale hlavně najít zákazníkům dodavatele co nejlepšího, který bude spolehlivý a nabídne jim co „nejférovější“ ceny a podmínky smluv.

Dnes můžeme s klidným svědomím říci, že se nám to dařilo, a to nejen novelou zákona, do které pan Doležal zanesl řešení na některé obstrukce používané dodavateli. Respektive dařilo se nám to až do roku 2019, kdy jsme zjistili, že už nejsme schopni „vysoutěžit“ tak kvalitní a levné dodavatele jako dříve a v tu chvíli jsme stáli před nelehkým rozhodnutím…. A to, jestli založit dodavatele vlastního, ve kterém bychom měli veškeré podmínky dodávky plně ve svých rukou, mohli tak zákazníkům nabídnout služby přesně podle našich představ, a tím nadále naplňovat původní poslání firmy, nebo poradenskou činnost pro domácnosti zcela ukončit.

Po několika měsících nelehkých jednání jsme se nakonec rozhodli požádat o licenci na obchod s elektřinou a plynem a stát se dodavatelem. Od první chvíle jsme dělali vše pro to, abychom dostáli svého závazku být dodavatelem kvalitním a „férovým“. Jednou z našich hlavních zásad bylo mimo jiné to, že jsme vždy nakupovali komoditu dopředu a předcházeli jsme tak finančním rizikům.

Naše společnost fungovala bez větších problémů až do středy 13.10.2021, kdy z trhu odešla Bohemia Energy. Ve čtvrtek 14.10. vyšel na Stream.cz tento rozhovor, což z nás udělalo subjekt, na který se lidé s důvěrou hojně obraceli. Bohužel došlo k tomu, že na trhu fungujících cca 100 dodavatelů energií muselo pojmout a dokoupit energii pro přibližně milion zákazníků, k čemuž se pojila ještě nutnost za každého klienta složit finanční jistiny na distribucích, burzách aj. Mnoho dodavatelů se rozhodlo okamžitě svým zákazníkům energie zdražit. Z vyšších zisků zajišťovali příjem více klientů a zvyšovali tak své marže. I nám se tato možnost nabízela, ale s ohledem na smysl založení firmy a naše dlouhodobé hodnoty bylo ihned jasné, že takto se k našim klientům zachovat nemůžeme. Vedení společnosti se tak rozhodlo stávajícím klientům konečnou cenu energií nezdražit, ale zvýšit pouze zálohy tak, aby pokryly navyšující se jistiny u distribucí. Nové klienty jsme přijímali se zvýšenou opatrností, a to právě s ohledem na množství nakoupené komodity. Bylo zřejmé, že příjem nových klientů bez rozmyslu, může naší společnost finančně poškodit.

Ještě před koncem roku 2021 jsme obdrželi lukrativní nabídku na odprodej společnosti, přičemž by všichni klienti SforPu byli od 1.1.2022 převedeni k dodavateli poslední instance a pro ně nakoupená komodita by byla s mnohonásobným ziskem prodána na burzu. Tuto nabídku ale pan Doležal odmítl, protože by naše klienty poškodila.

I přes dlouholeté seriózní vedení naší společnosti, jsme v tu dobu ještě netušili, že to nejhorší nás teprve čeká a že nám slušnost a ani důkladné řízení rizik nebude stačit.

Dne 24.2.2022, kdy začala válka na Ukrajině, měl na trh s energiemi velice negativní dopad. Namísto očekáváného poklesu cen komodit po topné sezóně, začaly ceny naopak stoupat, a tím se začaly navyšovat i požadavky na výši skládaných měsíčních jistin. Ale vzhledem k tomu, že jsme měli energie nakoupené pro naše klienty na celý rok 2022 a pro rok 2023 zhruba 50 % potřebného objemu dopředu, tak se nás vysoké ceny komodity nijak dotknout neměly.

Nikdo z nás, ale nečekal, že koncem března dostaneme informaci, kde nám „správce“ (subjekt zúčtování) naší komodity oznámí, že z důvodů neustále se zvyšujících jistin, ale i krachu banky Sberbank, kde měl bankovní účty a k penězům se tak nemohl dostat a konečně neochoty jiných bank poskytnout úvěr, který by výpadek financí zablokovaných ve Sberbank pokryl, není schopen nadále vykonávat svou činnost a námi nakoupenou energii nám dodat.

Od operátora trhu jsme se dozvěděli, že máme 2 dny na nalezení nového „správce“ (subjektu zúčtování) a také si musíme nakoupit novou komoditu. Nákup komodity ale nebyl možný, a to, jak sami jistě tušíte z důvodu její vysoké ceny. Nemohli jsme Vám zkrátka ze dne na den zdražit energie téměř desetkrát. Přes víkend se, díky velkému úsilí a dobrému renomé naší společnosti, podařilo subjekt zúčtování najít. Těm z Vás, kteří se rozhodli s námi i nadále zůstat, jsme mohli dodávku energií zajistit prostřednictvím dočasných nákupů na takzvaném spotovém trhu. Vzhledem ke skutečnosti, že již v roce 2020 začal pan Doležal vyjednávat nákupy energií napřímo, věřili jsme, že zvládneme zajistit nový nákup energií na druhou část roku 2022.

Bohužel jednání o nákupech energií „napřímo“ se ani o letních prázdninách 2022 nechýlila ke konci. Kvůli válce na Ukrajině byly ceny velmi nestabilní a tato nestabilita a obavy žádnému jednání samozřejmě neprospěla.

V září jsme tak stáli před novým rozhodnutím, zda s ohledem na vysoké ceny navýšit zálohy (ale to u některých zákazníků i 8x), a nebo jim okamžitě umožnit odejít ke konkurenci na fixované ceníky. Padlo tedy rozhodnutí dodávky energií ukončit.

Oslovili jsme Vás a většině z Vás jsme i pomohli nalézt nového dodavatele, a to i ve chvíli, kdy už oficiálně málokterý dodavatel klienty přijímal. Ne všichni z Vás od nás ale odejít chtěli, a tak jsme se pro Vás snažili dodávku zajistit až do poslední možné chvíle a ta bohužel nastala 2.10. pro elektřinu a 6.10. pro plyn, kdy jsme pozbyli možnost energie dodávat.

Nyní pár dní po ukončení dodávky je situace taková, že nám od operátora trhu chodí postupně podklady pro fakturace Vašich odběrných míst a my faktury vystavujeme. Nemůžeme je ale zatím uhrazovat, a to ze zákonného důvodu. Při takto vysokém počtu závěrečných faktur a celkového vypořádání všech závazků spojených s ukončením naší činnosti jako dodavatele energií, musíme nejprve zjistit, zda nejsme insolventní, a to se podaří až ve chvíli, kdy budou zpracovány všechny podklady fakturací.

Prosíme Vás tedy o trpělivost, pokud Vám ještě závěrečná faktura nedorazila, a také při čekání na uhrazení přeplatků. Těm z Vás, kdo již obdrželi závěrečné vyúčtování za elektřinu, ale nenašel na něm státní příspěvek (tzv. úsporný tarif), budeme ještě vystavovat dodatečné vyúčtování. Vzhledem k tomu, že nám z týmu s koncem září odešel pan Ing. Jaroš, jsou naše pracovní kapacity velmi napjaté. Věříme, že v tomto emailu najdete všechny odpovědi na Vaše dotazy.

V této chvíli bychom Vám chtěli poděkovat, že jste email dočetli až sem. Situace, ve které jsme se všichni ocitli není jednoduchá a pro nás obzvlášť ne, protože jsme se vždy pro Vás, naše zákazníky, snažili udělat maximum, chovat se férově a nabídnout odpovídající ceny za energie.

Dnes už je zřejmé, že i přes své proklientské, morální a slušné chováni skončí pan Doležal s osobními dluhy. Finanční stav naší společnosti zjistíme až na základě všech vystavených faktur.

Pokud by finanční bilance firmy mířila do záporných čísel, budeme zvažovat, zda Vás neoslovíme s žádostí o dar, který by nám pomohl firmu ochránit před insolvenčním řízením, a tak urychlit vypořádání všech závazků firmy, které by v případě insolvence mohlo trvat nepřiměřeně dlouho. Zároveň se domníváme, že po tolika letech fungování firmy by bylo správné, aby za naším podnikáním žádné dluhy nezůstaly.

Moc Vám děkujeme za Vaši trpělivost a vstřícnost a některým z Vás i za vyjádření podpory v této pro nás všechny velice nelehké situaci a době.

Zároveň děkujeme, za Vaše proklamace a snahu zůstat našimi klienty alespoň v rámci naší poradenské činnosti, protože jen pokud s námi zůstanete i nadále, je možné se z celé situace dostat.

Přejme Vám i v této nelehké době hodně zdraví a sil, a ještě jednou prosíme o trpělivost při čekání na vyúčtování a vrácení přeplatků.

S pozdravem,
Tým Sforp

Volejte Po–Pá 8:00–16:00

728 167 727

Případně vám rádi zavoláme – stačí vyplnit kontaktní formulář.